REPORTAŽA: Prva profesionalna umjetnička ljevaonica u BiH

REPORTAŽA: Prva profesionalna umjetnička ljevaonica u BiH

U prostor u kojem se ljevaonica nalazi danas, Jukići su došli odmah nakon rata. Prvo su uzeli ruševnu zgradu u najam pa su je polako obnavljali i naposljetku otkupili. Danas ljevaonica predstavlja značajan faktor u privrednoj revitalizaciji Tramošnice.

Prilog: Svjetlo riječi