Međunarodni znanstveni skup Franjevci Bosne Srebrene i školstvo od početaka do kraja 20. stoljeća

Međunarodni znanstveni skup Franjevci Bosne Srebrene i školstvo od početaka do kraja 20. stoljeća

U organizaciji Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, Hrvatskog instituta za povijest, Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sveučilišta u Mostaru, Franjevačke teologije Sarajevo i Franjevačkog samostana u Tolisi organizira se međunarodni znanstveni skup Franjevci Bosne Srebrene i školstvo od početaka do kraja 20. stoljećau povodu 200 godina osnutka prve pučke škole u Tolisi 1823. godine, koji će se održati u petak 13. listopada 2023. s početkom u 10 sati u Franjevačkom samostanu u Tolisi.

Povod održavanja znanstvenog skupa je obilježavanje jubilarne dvjestote godišnjice osnivanja i rada prve pučke škole u Tolisi 1823. i uopće u Bosni i Hercegovini, a koju je utemeljio fra Ilija Starčević. Svrha održavanja skupa jest, kroz složene društveno-kulturne prilike za vrijeme osmanske uprave u Bosni i Hercegovini pa sve do suvremene povijesti 20. stoljeća, prikazati ulogu i djelovanje franjevaca Bosne Srebrene u prošlosti pri opismenjavanju katoličkog puka, osnivanju i radu pučkih škola, gimnazije i višega školstva.