“KUD NARODNA VOJSKA PROĐE” : ŠTO JE AGRESOR UČINIO U TRAMOŠNICI

“KUD NARODNA VOJSKA PROĐE” : ŠTO JE AGRESOR UČINIO U TRAMOŠNICI

30 godina poslije

Zaseok Njivak je dio Tramošnice. Prije rata 1992.  imao je oko 350 do 400 stanovnika. Danas, nakon 30 godina jasno vidimo koliko je bila strašna agresija.

U cijelom Njivku žive samo dva stanovnika, Anto i Ruža Ivanković. Nešto malo je obnovljenih kuća, a sve druge su avetinjski puste, porušene i zarasle u korov, drač i zaborav.

Cijelo selo se doživljava kao da je pala atomska bomba! Ne daj Bože nikome!